วัดเขาอิติสุคโต

ผู้จัดทำเวบ วัดเขาอิติสุคโต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ itisukato.com's webmaster e-mail : info@itisukato.com

Homepage: http://www.itisukato.com


Posts by วัดเขาอิติสุคโต

คาถาประจำตัว หลวงพ่อโอภาสี

Saturday, December 26th, 2015

Tags: , ,
Posted in วัดเขาอิติสุคโต | Comments

ธรรมะจากหลวงพ่อปรีชา

Thursday, December 8th, 2011

Tags: , , ,
Posted in วัดเขาอิติสุคโต | Comments