ยกช่อฟ้า วัดเขาอิติสุคโต

ยกช่อฟ้า วัดเขาอิติสุคโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ ….  อัลบัมภาพงานยกช่อฟ้าวัดเขาอิติสุคโต

 

“…คนที่ยกช่อฟ้าใบระกาก็จะอยู่บนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ ได้อยู่ที่ดีๆ แม้จะตกสวรรค์มาเป็นมนุษย์ ก็ต้องมีรูปงามเป็นเทพบุตร เทพธิดา มีภาชนะสวยงาม กินอาหารที่ปราณีต เชื่อได้ว่าคงได้อานิสงค์กันทุกคน…”

หลวงพ่อปรีชา งานยกช่อฟ้าใบระกา

วัดเขาอิติสุคโต 3 พ.ย. 2555

ขอขอบคุณเวบตู้ธรรม